SV   EN

Det här är NTM-koncernen

I NTM-koncernen ingår idag ett brett spektrum av medier; lokala morgontidningar, gratistidningar, webbplatser, mobilkanaler och radiokanaler och annan medierelaterad verksamhet.

NTM, Norrköpings Tidningars Media AB, bildades 2008 när Norrköpings Tidningar köpte Östgöta Correspondenten. NTM ägs till cirka 78 procent av Norrköpings Tidningars AB, som i sin tur ägs av Erik & Asta Sundins Stiftelse och cirka 22 procent av Axel Johansson Upsala Nya Tidning Förvaltning AB.

I NTM-koncernen ingår idag ett brett spektrum av medier; lokala morgontidningar, gratistidningar, webbplatser, mobilkanaler och radiokanaler. Koncernen har också, som första mediebolag i Sverige, startat lokala tv-kanaler vilka är knutna till två av de största morgontidningarna.

I NTM ingår också tryckerier, distributionsbolag, eventbolag, bolag för digitala skyltar, utvecklingsbolag för digitala medier, fastighetsbolag med mera.

NTM omsatte år 2016 drygt 1,7 miljarder kronor och har cirka 1400 årsanställda. Verkställande direktör och koncernchef är Lennart Foss.

Struktur: Här kan du se hur NTM-koncernen är uppbyggd.

Historik: Här kan du läsa hur starten av ett tryckeri 1723 och Norrköpings Tidningar 1758 bildade grunden till NTM.


NTM:S BOLAG:

Norrköpings Tidningars Media AB, moderbolag i koncernen, med centrala funktioner och olika kommersiella verksamheter.

Östgöta Media AB med de digitala kanalerna, nt.se, 24nt, corren.se, 24Corren, mvt.se, vt.se, klackspark.se, affarsliv.com, morgontidningarna Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten, Folkbladet, Motala & Vadstena Tidning, och Västerviks-Tidningen samt gratistidningarna Extra Östergötland, Mera Norrköping, Mera Linköping, Mera Västervik Vimmerby Hultsfred och Allt om Västervik.

AB Upsala Nya Tidning (delägt 50 %) med morgontidningen Upsala Nya Tidning, de digitala kanalerna unt.se, affärssajten uppgang.com, besöks- och evenemangsguiden uppsala.com, morgontidningen Enköpings-Posten och nyhetssajten eposten.se, gratistidningarna Uppsalatidningen, Sigtunabygden, Knivstabygden, Norra Uppland, Östra Uppland & Annonsbladet och Västra Uppland. I bolaget finns även  samt UNT Distribution.

Gotlands Media AB med morgontidningarna Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar, gratistidningarna Gotland Just Nu, Almedalen Just Nu och Gotlands Näringsliv. Nyhetssajten helagotland.se och turistportalen Gotland.net ingår också i bolaget.

Norrbottens Media AB (delägt 74,7 %) med morgontidningarna Norrbottens-Kuriren och Norrländska Socialdemokraten och nyhetssajterna kuriren.nu och nsd.se, gratistidningarna Extra Boden och Extra Luleå, affärstidningen och affärssajten Norrbottens Affärer samt produktionsbolaget Teknomedia Norr och distributionsbolaget Norrbottens Media Distribution AB. NMAB äger också 50 procent av tryckeribolaget Tryck i Norrbotten AB och är delägare i Rix FM i Norrbotten.

Norrköpings Radio & Co AB är ett säljbolag med fokus på radioreklam, både traditionell radio och på internet. Företaget jobbar med varumärken som RIX FM, Lugna Favoriter och den egna kanalen East FM.

Mötesfabriken AB ,en eventbyrå och bokningsbolag som skapar, producerar och genomför olika typer av event för B2B och B2C.

Pressgrannar AB är ett tryckeribolag med verksamheter i Linköping, Uppsala och Visby.

NTM Distribution AB ett distributionsblag med verksamheter i Östergötland, Västervik och på Gotland.

NTM Fastigheter AB äger och förvaltar fastigheter inom koncernen.

 

NTM:S VERKSAMHETER

Morgontidningar: Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten, Folkbladet, Motala & Vadstena Tidning, Västerviks-Tidningen, Upsala Nya Tidning, Enköpings-Posten, Gotlands Tidningar, Gotlands Allehanda, Norrbottens-Kuriren och Norrländska Socialdemokraten.

Gratistidningar: Extra Östergötland, Mera Norrköping, Mera Linköping, Mera Västervik Vimmerby Hultsfred, Extra Östergötland, Uppsalatidningen, Sigtunabygden, Knivstabygden, Östra Uppland & Annonsbladet, Västra Uppland, Norra Uppland, Gotlands Näringsliv, Gotland Just Nu, Extra Luleå och Extra Boden.

Webbsidor: nt.se, corren.se, affarsliv.com, folkbladet.se, mvt.se, vt.se, affarsliv.com, klackspark.com, unt.se, uppgang.com, sigtunabygden.se, knivstabygden.se, uppsala.com, eposten.se, helagotland.se, gotland.net, kuriren.nu, nsd.se och norrbottensaffarer.se.

Tv-kanaler: 24nt och 24Corren.

NTM TV-produktion: Producerar och sänder för koncernens tv-kanaler.

Radiostationer: East FM (Östergötland), RIX FM (Östergötland, Norrbotten och Uppland), Bandit Rock (Östergötland), NRJ, Rockklassiker och Mix Megapol (Gotland).

Nyhetsbyrå: NTM Nyhetsbyrå, som publicerar nyheter på koncernens nyhetssajter och kundsajter nattetid.

Tryckeribolag: Pressgrannar med tryckerier i Linköping, Uppsala och Visby samt Tryck i Norrbotten i Luleå.

Distributionsbolag: NTM Distribution (Norrköping, Linköping, Västervik och Visby) samt UNT Distribution, Uppsala och Norrbottens Media Distribution AB.

Utvecklingsbolag för nya medier: Teknomedia med verksamhet i Norrköping, Linköping och Luleå.

Eventbolag: Mötesfabriken i Norrköping som producerar event.

Mässa: Företagsmässan Östgötaforum.

Resebyrå: Resecenter med butiker i Norrköping och Linköping.

 

Länkar:

NTM:s bolag: Här kan du läsa om NTM-koncernens olika bolag.

NTM:s verksamheter: Här kan du läsa om NTM-koncernens olika verksamheter.

Koncernledning: Här är kontaktuppgifter till NTM:s koncernledning.

Ägare och styrelse.

Kontakt: Här kan du hitta kontaktuppgifter till bolag i koncernen.