SV   EN

Historik

NTM-koncernen bildades i mars 2008 då Norrköpings Tidningar köpte Östgöta Correspondenten. Koncernens huvudägare är Erik och Asta Sundins stiftelse.

 

NTM:s historia i korthet

1723: Prästen Reinerus Broocman startar boktryckeri i Norrköping.
1758: Broocmans släkting Johan Edman expanderar tryckeriets verksamhet och startar den 14 oktober tidningen Norrköpings Weko-Tidningar som utkommer en gång i veckan.
1787: Tidningen utkommer två gånger i veckan och döps om till Norrköpings Tidningar.
1875: Företaget ombildas till aktiebolag.
1947: Ägarstiftelsen Erik och Asta Sundins stiftelse bildas.
1958: Norrköpings Tidningar köper Östergötlands Dagblad.
1959: Tidningarna slås samman till en tidning, NT-ÖD.

1962: Västerviks-Tidningen köps.
1998: Styrelsen tar ett strategiskt beslut om att företaget ska expandera genom att satsa på nya mediekanaler och genom uppköp av andra tidningsföretag.
1999: 80 procent av Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda köps.
2000: 91 procent av Folkbladet köps.
2001: 91 procent av Norrbottens-Kuriren köps.
2004: Tryckeribolaget Pressgrannar bildas genom en sammanförning av Norrköpings Tidningars och Östgöta Correspondentens tryckerier.
2004: Gratistidningen Extra Östergötland startas tillsammans med Östgöta Correspondenten.
2007: Norrbottens Media bildas genom en sammanförning av Norrbottens-Kuriren och Norrländska Socialdemokraten och Norrköpings Tidningar blir majoritetsägare i bolaget.
2008: Östgöta Correspondenten köps.
2009: Företaget ombildas till koncernen Norrköpings Tidningars Media AB, NTM, där familjen Ridderstads ägarstiftelse blir minoritetsägare. De lokala mediehusen i koncernen samlas i tre regionala dotterbolag, Östgöta Media, Gotlands Media och Norrbottens Media.
2009: NTM blir hälftenägare av UNT-koncernen och UNT:s ägarbolag blir minoritetsägare i NTM.
2009: Minoritetsägarna i Gotlands Media köps ut.
2010: NTM köper en majoritetspost i eventbolaget Mötesfabriken i Norrköping.
2011: Minoritetsägarna i Folkbladet köps ut.
2012: NTM bildar tillsammans med OnScreen AB bolaget Lohts DS AB som säljer digitala skyltar.
2012: NTM köper Motala & Vadstena Tidning av Promedia.
2013: Mötesfabrikens minoritetsägare köps ut.
2014: NTM köper webbyrån Ofogo
2014: Familjen Ridderstads ägarstiftelse köps ut.
2015: Valrossen AB:s andel i Norrbottens Media köps.
2017: NTM köper Enköpings-Posten av NWT-koncernen.Läs om vilka medier och andra verksamheter som ingår i NTM.

Se organisationsschema över NTM-koncernen.

I NTM-koncernen ingår idag ett brett spektrum av medier; lokala morgontidningar, gratistidningar, webbplatser, mobilkanaler och radiokanaler samt tryckerier, dirtributionsbolag, utvecklingsbolag inom digitala medier, eventbolag, försäljning av digitala skyltar, fastighetsbolag med mera.