SV   EN

NTM Distribution AB

NTM Distribution AB bildades 2009 när Distributionstjänst AB och Corren Distribution AB slogs samman. 2010 köpte Norrköpings Tidningar Media AB 50 procent av UNT AB och i samband med det tog NTM Distribution AB över delar av administration och VD-posten från UNT Distribution.

NTM Distribution AB och UNT Distribution bedriver distributionsverksamhet inom tryckeribranschen och har idag cirka 900 fast anställda. Företagen distribuerar olika dags- och veckotidningar men även annat gods som exempelvis mediciner, industriell post, böcker med mera.

NTM Distribution AB har sina distributionskontor i Norrköping, Linköping, Finspång, Västervik, Mjölby och Visby. UNT Distribution har sina distributionskontor i Uppsala, Tierp, Östhammar och Märsta. Huvudkontoret finns i Norrköping.

Länk till hemsidan

NTM Distribution
Postadress: 582 87 Linköping
Besöksadress: Fångögatan 11
Tel: 013-28 00 93

UNT Distribution
Postadress: Box 36, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Danmarksgatan 30
Tfn: 018- 478 10 00