SV   EN

Pressgrannar AB

Pressgrannar AB är ett tryckeriföretag som bildades i maj 2004 genom sammanslagningen av Norrköpings Tidningars tryckerirörelse (AB Trycksaker) och Östgöta Correspondentens tryckeriverksamhet (Tryck&Media).Bolaget ägdes då till 50 procent av respektive bolag. I samband med att Norrköpings Tidningar införlivade resterande delar av Gotlandsrörelsen slogs tryckeriverksamheten (Gotlands Förenade Tidningstryckerier GFT) samman med Pressgrannar.

Pressgrannar AB blev 2008 ett helägt dotterbolag inom NTM koncernen. Under 2009 gick NTM samman med Upsala Nya Tidnings koncern och i överenskommelsen överläts UNT:s tryckeriverksamhet i sin helhet till NTM och slogs samman med Pressgrannar vid årsskiftet 2009/2010.

Företaget trycker bland annat dagstidningar och andra produkter i tabloid- eller broadsheetformat. Till detta kommer efterbehandling i form av trimning, ibladning, adressering med mera.

Pressgrannar AB trycker idag ett tiotal dagstidningar åtta gratistidningar en stor mängd bilagor för NTM-koncernen samt en mängd tidningar, tidskrifter och direktreklam till externa kunder. Företaget bedriver verksamhet i Uppsala, Linköping och Visby.

 

Kontakta oss:

Pressgrannar AB
Tfn vxl. 011-495 47 00
Hemsida: www.pressgrannar.se

Pressgrannar i Linköping
Postadress: 581 89 Linköping
Besöksadress: Fångögatan 11

Pressgrannar i Uppsala
Postadress: Box 36, 751 03 Uppsala
Besöksadressen: Danmarksgatan 30

Pressgrannar i Visby
Postadress: Box 1498, 621 25 Visby
Besöksadress: Herkulesvägen 6